Styrelsen

 

Ordförande

Johan Hansen

 

Kassör 

Stefan Jakobsson